01.12.2010 курсове за „Професионална компетентност на водачите при превоз на пътници и товари”

„Българска Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт” съвместно с „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД организира всяка седмица курсове за „Професионална компетентност на водачите при превоз на пътници и товари”, съгласно Наредба № 41 на МТ.

За информация и записвания:
адрес: гр. Шумен – 9700, бул. „Ришки проход” № 29
тел. 054 / 86 12 89 , факс: 054 / 88 50 72
моб.тел.: 0888 26 26 06
ел. поща: office@shumenpat.com