Автогари

Вътрешноградски транспорт

Виж разписанието

АВТОЛИНИЯ № 2ДШП – Съда - Б. Българанов – Пети полк – Пазара – Руски паметник – ДШП
Делнични дни
ДШП6.45; 17.15 ч
Б. Българанов7.00 ч
АВТОЛИНИЯ № 3ДШП – Руски паметник – Пазара – Пети полк – Б. Българанов – Съда – ДШП
Делнични дни
ДШП
6.45; 7.45 ч.
Б. Българанов7.00; 8.00 ч.

АВТОЛИНИЯ № 4Еверест - Б. Българанов – Оборище – Пазара – Руски паметник – ДШП
Делнични дни
ДШП6.00; 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 8.25; 8.50; 9.20; 9.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.50; 12.20; 12.50; 13.20; 13.50; 14.20; 14.50; 15.20; 15.50; 16.20; 16.40; 17.00; 17.15; 17.35; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.05 ч.
Мл.ГВардия5.30; 6.30; 7.00; 7.25; 7.55; 8.25; 8.50; 9.20; 9.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.50; 12.20; 12.50; 13.20; 13.50; 14.20; 14.50; 15.20; 15.50; 16.15; 16.45; 17.05; 17.25; 17.45; 18.05; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30 ч.
Почивни дни
Дивизия6.00; 7.00; 8.00; 9.05; 10.05; 11.05; 12.05; 13.05; 14.05; 15.05; 16.05; 17.15; 18.15; 19.15; 20.15 ч.
Мл.ГВардия6.30; 7.25; 8.25; 9.35; 10.35; 11.35; 12.35; 13.35; 14.35; 15.35; 16.30; 17.40; 18.45; 19.45; 20.40 ч.

АВТОЛИНИЯ № 5Б. Българанов – Пети полк – Пазара – Руски паметник – Пътни строежи
Делнични дни
Б. Българанов7.10 (П. Строежи); 8.20 (Алкомет); 16:30 (Мътница)
ЗИЕНО7.40 (№ 9А от ЗИЕНО); 17.00 (от Мътница)

АВТОЛИНИЯ № 5АБ. Българанов – Болницата – Пазара – Руски паметник – Зиено
Делнични дни
Б. Българанов6.50;
АВТОЛИНИЯ № 6Б. Българанов – Пазара – Руски паметник – Алкомет
Делнични дни
Б. Българанов5.10; 8.10; 8.20; 13.10; 18.05; 21:10 ч.

Пътни строежи6.30; 8.40; 14.30; 17.45; 18.00; 18.40; 22.30 ч.

Почивни дни
Б. Българанов5.10; 7.15; 13.10; 16.20; 21.10 ч.

Алкомет6.30; 7.40; 14.30; 16.45; 22.30 ч.

АВТОЛИНИЯ № 61Б. Българанов – Раковска – Кьошкове – Пазара – Руски памет. – Зиено
Делнични дни
Б. Българанов7.40; 12.35; 13.35; 17.05;

Зиено7.10; 13.05; 14.05; 17.30;

Почивни дни
Б. Българанов9.05;13.00; 17.00;

Зиено9.35; 13.25; 17.30;

АВТОЛИНИЯ № 7Б. Българанов – Пети полк – Пазара – Руски паметник – Дивдядово
Делнични дни
Б. Българанов6.35; 7.30; 8.35; 9.45; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 16.10; 17.15; 18.15; 19.15; 19.45; 20.20 ч.

Дивдядово6.30; 8.00; 9.05; 10.10; 10.45; 11.45; 12.45; 13.45; 14.45; 15.40; 16.40; 17.45; 18.45; 19.45; 20.15; 20.45 ч.

Почивни дни
Б. Българанов6.40; 7.40; 8.35; 9.35; 10.20; 11.20; 12.20; 13.20; 14.20; 15.20; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30; 20.25 ч.

Дивдядово6.00; 6.35; 7.05; 8.10; 9.00; 10.00; 10.50; 11.50; 12.50; 13.50; 14.50; 15.50; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 20.45 ч.

АВТОЛИНИЯ № 71Б. Българанов – Хирургически блок – Поликлиника - Пазара – Руски паметник – Дивдядово
Делнични дни
Б. Българанов7.05; 8.05; 9.10; 10.45; 11.45; 12.45; 13.45; 14.45; 15.45; 16.40; 17.45; 18.45 ч.
Дивдядово6.00; 7.00; 7.30; 8.30; 9.35; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.10; 16.10; 17.10; 18.15; 19.15 ч.

АВТОЛИНИЯ № 72Дивдядово – РУМ – Съединение – Раковска – Б. Българанов
Делнични дни
Дивдядово7,40 ч.
АВТОЛИНИЯ № 8Б. Българанов – Поликлиника - Биохимия – ВПИ – Гробищен парк – Макак
Делнични дни
Б. Българанов7.10; 8:30; 10.10; 12.20; 17.00; 18.40 ч.

Макак8.00; 9:00; 10.45; 13:00; 18.00; 19.10 ч.

Коньовец17.40ч
Събота
Б. Българанов6.55; 10.10; 12.20; 17.00 ч.

Макак7.40; 10.45; 13.00; 18.00 ч.
Коньовец7.30 ч.
Неделя
Б. Българанов6.55; 10.00; 12.20; 17.00 ч.
Макак7.40; 10.45; 13.00; 18.00 ч.
Коньовец17.40 ч.
АВТОЛИНИЯ № 9Б. Българанов –Нова поликлиника - Пазара – Руски паметник – Родопа – Тракия юг
Делнични дни
Б. Българанов6.50; 7.20 ч.
Зиено17.10 ч.
АВТОЛИНИЯ № 9АБ. Българанов – Раковска – Кьошкове – Пазара – Руски паметник – Зиено
Делнични дни
Б. Българанов
8.05; 8.40; 9.05; 9.35 ; 10.05; 10.35; 11.05; 11.35 ; 12.05; 13.05; 14.05; 14.35 ; 15.05; 15.35 ; 16.05; 16.25; 16.45; 17.30; 18.05; 18,40; 19.10; 19.40; 20.35 ч.
Зиено6.25; 7.40; 7.55; 8.10; 8.30; 8.55; 9.10; 9.35; 10.05; 10.35; 11.05; 11.35; 12.05; 12.35; 13.35; 14.35; 15.05; 15.35; 16.05; 16.35; 16.55; 18.05; 19.10; 19.40; 20.35 ч.
Забележка:Подчертаните курсове на 9А минават през Раковска
Почивни дни
Б. Българанов8.00; 9.10 (№61); 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 (№61); 13.55; 15.00; 16.10; 17.00 (№61); 18.00 (№16); 19.10; 20.10 ч.
Тракия6.25; 7.40; 8.25; 9.35 (№61); 10.30; 11.30; 12.30; 13.25 (№61); 14.20; 15.30; 16.35; 17.30 (№61); 18.45; 19.40; 20.35 ч.
АВТОЛИНИЯ № 10Б. Българанов – Раковска – Пазара – Автогара - Гараж
Делнични дни
Б. Българанов7.00; 7.20 ч.
Автобаза16.45 ч.
АВТОЛИНИЯ № 11От Тракия юг до Механотехникум
Делнични дни
Тракия юг7.30;
АВТОЛИНИЯ № 15ДШП – Автогара – Руски паметник – Тракия юг
Делнични дни
ДШП7.10; 17.15

Тракия юг7.00; 7.40

АВТОЛИНИЯ № 16Б. Българанов – Пазара – Руски паметник – Мътница
Делнични дни
Б. Българанов5.50; 7.15; 9.30; 11.30; 13.30; 17.50; 19.30 ч.

Мътница6.30; 8.05; 12.10; 14.10; 18.30; 20.10 ч.

Почивни дни
Б. Българанов7.10; 13.35; 18.00 ч.

Мътница8.05; 14.10; 18.30 ч.

АВТОЛИНИЯ № 27Дивдядово – РУМ – Руски паметник – Автогара - ДШП
Делнични дни
ДШП6.50 ч.
Дивдядово7.10 ч.
АВТОЛИНИЯ ЦАРЕВБРОДБ. Българанов – Поликлиника - Пазара – ВПИ – Гробищен парк – Царевброд
Делнични дни
Б. Българанов7.10; 11.30; 13.45; 17.45; 19.40 ч.
Царевброд6.30; 7.50; 12.10; 14.35; 20.20 ч.
Макак6.45; 8.00; 12.20; 14.15; 20.30 ч.
Коньовец7.40 ч
Почивни дни
Б. Българанов8.20; 13.45; 17.00 ч.

Царевброд9.10; 14.35; 17.50 ч.

Макак 9.10; 14.35; 17.50 ч.