Автогари

Междуселищен транспорт

Виж разписанието

Разписание на автобусите, тръгващи от автогара Шумен

Автобусна линияЧас на тръгванеМаршрутДни
Шумен – с. Коньовец7.10, 11.30, 16.30Шумен, разклон Макак, с. Коньовец – линейно
Шумен – с. Царев брод6.55, 11.30, 13.45, 17.40, 19.40Шумен, разклон Макак, кв. Макак, разклон Коньовец, с. Царев брод – линейно
Шумен – с. Друмево7.00Шумен, сп. “Товарно 1”, сп. “Тракия юг”, сп. “Екарисаж”, с. Васил Друмев, с. Илия Р. Блъсков, с. Благово, с. Овчарово, с. Костена река, с. Кладенец, с. Друмево – линейно (7.00, 12.10)

Шумен, сп. “Товарно 1”, сп. “Тракия юг”, сп. “Екарисаж”, с. Васил Друмев, с. Илия Р. Блъсков, с. Благово, с. Овчарово, – линейно
Всекиден
Шумен – с. Дибич7.00, 12.00Шумен, разклон Дибич, с. ДибичДелнични дни
Шумен – с. Черни връх8.00, 14.30Шумен, разклон Дибич, с. Радко Димитриево, сп. Ивански 1, сп. Ивански 2, с. Кълново, сп. Янково 1, с. Бял бряг, сп. Янково 2, с. Ново Янково, с. Черни връх – линейновсеки ден
Шумен – МадараШумен, “Хан Омуртаг” АД, разклон Мътница, с. Мадара – линейно
Шумен – Косово7.00, 13.00, 17.00Шумен, “Хан Омуртаг” АД, разклон Мътница, с. Мадара, с. Кюлевча, сп. Марково 1, сп. Марково 2, с. Косово – линейновсеки ден с изключение на неделя 13.00
Шумен – Кюлевча18.30Шумен, “Хан Омуртаг” АД, разклон Мътница, с. Мадара, с. Кюлевча – линейноделнични дни
Шумен – гр. Каолиново7.00, 15.10Шумен, 5-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, разклон Върбак, Хитрино, с. Каменяк, Хитрино, разклон Близнаци, с. Близнаци, с. Габрица, с. Черноглавци, с. Сини вир, с. Омарчево, с. Тъкач, гр. Каолиново, кв. КУС – линейновсеки ден
Шумен – с. Загориче9.00Шумен, 5-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, разклон Върбак, Хитрино, разклон Сливак, разклон Близнаци, разклон Страхилица, разклон Дренци, с. Венец, с. Осеновец, с. Изгрев, с. Климент, с. Пристое, с. Браничево, с. Загориче – линейновсеки ден
Шумен – Добри Войников18.00Шумен, 5-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, с. Върбак, Хитрино, с. Каменяк, Хитрино, с. Добри Войников – линейноделнични дни
Шумен – Каолиново10.30, 15.30Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, Радио-релейна станция, ж.п. прелез Златна нива, с. Златна нива, с. Върбяне, с. Правенци, с. Избул, с. Войвода, разклон Лиси връх, с. Долина, с. Лятно, кв. КУС, гр. Каолиново – линейновсеки ден с изключение на събота 15.30ч
Шумен – Нови пазарШумен, “Хан Омуртаг” АД, кв. Мътница, гр. Каспичан, гр. Нови пазар – линейно
Шумен – Сини вир11.30Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Становец, с. Сини вир – линейновсеки ден
Шумен – Черноглавци18.00 Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Становец, с. Сини вир, с. Черноглавци – линейноделнични дни
Шумен – Хитрино6.50; 16.30Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Калино, с. Близнаци, разклон Близнаци, с. Сливак, Хитрино – линейно6.50 - делнични дни; 16.30 - всеки ден
Шумен – Върбица13.30, 15.00, 18.30Шумен, кв. Дивдядово, с. Хан Крум, разклон Миланово, гр. В. Преслав, сп. Авджия, яз. Тича, разклон Сушина, Иваново – база, с. Иваново, разклон Сушина, с. Сушина, с. Ловец, с. Конево, разклон Кьолмен, с. Менгишево, разклон Станянци, гр. Върбица – линейноделнични дни +15.00 и събота и неделя
Шумен – Варна7.30 Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, разклон Стан, разклон Зайчино ореше, разклон Белоградец, Ветрино, Неофит Рилски, Девня, Варна – линейновсеки ден
Шумен – ВарнаШумен, Варна – линейно
Шумен – Русе7.30Шумен, 5-ти км., разклон Белокопитово, Струйно, разклон Развигорово, разклон Звегор, разклон Твърдинци, разклон Тервел, разклон Бели лом, разклон язовир Бели лом, разклон Гороцвет, разклон Каменар, Ушинци, Разград, Гецово, разклон Балкански, Осенец, разклон Езерче, Цар Калоян, Писанец, разклон Бъзън, Русе – линейновсеки ден
Шумен – Добрич6.45Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, разклон Ст. Михайловски, разклон Памукчи, Мировци, Красен дол, Каравелово, Пет могили, Векилски, Радан Войвода, Ген. Колево, Стефан Караджа, Червенци, Бдинци, Владимирово, Орлова могила, Долина, Одринци, Добрич – линейнопетък, събота и неделя
Шумен – Силистра6.30 Шумен, 5-ти км., Панайот Волов, разклон Върбак, Хитрино, разклон Близнаци, разклон Страхилци, разклон Дренци, Венец, разклон Осеновец, Изгрев, Климент, Пристое, Браничево, Загориче, разклон Раздел, г. Дулово, Дулово, разклон Межден, Черковна, разклон Цар Асен, разклон Попово, Алфатар, разклон Бабук, Калипетрово, Силистра – линейновсеки ден
Шумен – Дулово8.15 Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, Ст. Михайловски, Жилино, разклон Войвода, Църквица, Хърсово, Ружица, Н. Козлево, Вълнари, Дойранци, Тодор Икономово, Секулово, Грънчарово, разклон Раздел, г. Дулово, Дулово – линейновсеки ден
Шумен – Грънчарово17.10Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, Ст. Михайловски, Жилино, разклон Войвода, Църквица, Хърсово, Ружица, Н. Козлево, Цани Гинчево, Н. Козлево, Вълнари, Дойранци, Тодор Икономово, Секулово, Грънчарово – линейновсеки ден без неделя
Шумен – Тервел14.00Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, Ст. Михайловски, Жилино, разклон Войвода, Църквица, Хърсово, Ружица, Н. Козлево, Цани Гинчево, Зърнево, Орляк, Жигларци, разклон Кочмар, Тервел – линейнопетък и неделя
Шумен – Овчарово17.30;всеки ден
Шумен – Янково17.50;делнични дни без петък
Шумен – Никола Козлево14.00;събота

Възможни са промени в разписанията.
За актуална информация моля обадете се на тел 054 830890 ; 0884377877